Ne istiyoruz?

Sizlerle;

  • Girişimci, yenilikçi olmak ve inovatif düşünceyi  geliştirmek,
  • Üniversite-mezun ilişkisini sürdürülebilir kılarak sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,
  • Yaşam boyu öğrenim felsefesini hayata geçirmek üzere eğitimler organize etmek,
  • Faaliyete geçirdiğiniz projeleri paylaşmak, bültenlerimizde yer vermek,
  • Mezun derneklerimiz ve mezunlarımız arasındaki etkili iletişim ile yeni mezunlarımıza ve öğrencilerimize yönelik mentorluk çalışmaları kurmak

istiyoruz.

HIZLI ERİŞİM