Sözleşme

 

Mentorluk Anlaşması

 

AMAÇ:

Mentorluk sürecinde Mentor ve Menti arasındaki ilişki prensiplerinin ve süreç esaslarının netleştirilmesi ve tarafların mutabakat sağlamasına destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. 

MENTORLUK TANIMI:

Mentorluk karşılıklı ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden, iletişimi ve paylaşımı artıran bir liderlik ve gelişim uygulamasıdır. Üst düzey rollerde görev yapan kıdemli ve deneyimli mentorların, kendilerinden daha genç ve daha düşük kıdeme sahip mentilere rehberlik ettiği, deneyim ve bilgi paylaştığı ve gelişim süreçlerine katkıda bulunma fırsatı elde ettiği bir süreçtir.

TARAFLAR:

Bu anlaşmanın tarafları şirkette üst düzey rollerde görev yapan kıdemli yöneticiler, Marmara üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları (Mentorlar) ve Marmara Üniversitesi öğrencileridir. (Mentiler).

UYGULAMA PRENSİPLERİ:

Mentorluk görüşmeleri bir menti ve bir (1) mentor ile, yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilir.

Süreç toplamda altı (6) adet mentorluk görüşmesi gerçekleştirilecek şekilde yapılandırılmıştır.

Görüşmelerin yeri her iki tarafa uygun şekilde planlanır.

Görüşmeler 1-1.5 saat sürer.

Sürecin başlangıcında mentinin gelişim hedefleri mentorun da katkılarıyla ortaklaşa belirlenir ve bu hedefler görüşmelerin çerçevesini oluşturur.

Temel çerçeveye sadık kalınarak her görüşme için “mentorluk” gündemi belirlenir. Görüşmenin gündemi mentinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.

Üst düzey fayda için görüşme aralıklarının 3-4 hafta olmasına ve kesintisiz çalışmaya dikkat edilir.

Mentorluk görüşme tarihleri mentorun takvimine uyacak şekilde, taraflarca ortaklaşa belirlenir. İlk görüşme için mente nin mentora ulaşması beklenmektedir; sürecin devamında görüşme organize etme ve takvimi takip etme sorumluluğu mentidedir.

Görüşmelerde gizlilik esastır; konuşulanlar başka ortamlarda paylaşılmaz.

Süreçte uygulama ile ilgili karşılaşılacak herhangi bir sorunda Mezunlar ofisine başvurulacaktır.


GİZLİLİK:

Görüşmelerde gizlilik esastır. Mentorluk alan kişinin bilgisi ve onayı olmadan, kendisine dair herhangi bir bilgi 3. şahıslarla paylaşılmaz. Buna paralel olarak, hedef belirleme ve süreç değerlendirme görüşmesinde ilgili tüm taraflarca yapılan değerlendirmeler haricinde, mentorluk alan kişiye dair yazılı rapor hazırlanmaz.


ROL VE SORUMLULUKLAR:

 1.      MENTORLARIN ROL VE SORUMLULUKLARI:

        

Mentorluk sürecine gereken zamanı ayırmak.

Gelişim hedeflerinin belirlenmesinde katkı sağlamak.

İletişiminde mentorluk becerilerini etkin bir şekilde kullanmak (derin dinleme, güçlü sorular, takdir, geribildirim, yansıtma vb.).

Görüşlerini açık bir şekilde, cesaretle dile getirmek.

Geribildirim almaya ve vermeye açık olmak.

Mentor-menti ilişkisini kötüye kullanmamak.

Gizlilik ilkesine uygun davranmak.

Bunun bir gelişim ve karşılıklı öğrenme süreci olduğunu hatırlamak, açık paylaşımların yapılabilmesi için gerekli güven ortamını yaratmak.

Ara dönem süpervizyon ve takip toplantısına katılmak.

Süreç sonunda menti değerlendirme ve süreç değerlendirme formunu doldurmak.

Sürecin işleyişine dair öneri ve geribildirimlerini Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi ile paylaşmak.

2.      MENTİLERİN ROL VE SORUMLULUKLARI

Görüşme randevularının organize etmek.

Görüşme takviminin düzenli olarak insan kaynakları ile paylaşmak

Mentorluk sürecine gereken zamanı ayırmak.

Mentorun da katkısını alarak gelişim konularını belirlemek.

Süreç boyunca öğrenen zihinde kalmaya özen göstermek.

Bunun bir gelişim ve karşılıklı öğrenme süreci olduğunu hatırlamak,

Geribildirim almaya açık olmak.

Mentor-menti ilişkisini kötüye kullanmamak.

Gizlilik ilkesine ve etik kurallara uygun davranmak.

Ara dönem takip toplantısına katılmak.

Süreç sonunda mentor değerlendirme ve süreç değerlendirme formunu doldurmak.

Sürecin işleyişine dair öneri ve geribildirimlerini Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi ile paylaşmak.

3.      MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİNİN  ROL VE SORUMLULUKLARI:

Sürecin tasarımının ve gözden geçirmesinin yapılması.

Sistem prosedürü, süreç kılavuzu ve programa dair her türlü dokümanın hazırlanması ve paylaşılması.

Program duyurusunun yapılması.

Başvuruların toplanması ve değerlendirilmesi.

Mentor ve menti eğitimlerinin organize edilmesi.

Lokasyon, tercih listeleri ve fonksiyon kriterlerini gözeterek mentor-menti eşleşmelerini tamamlamak.

Görüşme takvimlerinin takibi ve raporlanması.

Sürecin etkinliğinin değerlendirmesi ve raporlanması.

Arzu edildiği gibi yürümeyen mentorluk ilişkilerinde çözüm geliştirilmesi.


İLİŞKİNİN SONA ERMESİ:

Standart uygulamada mentorluk ilişkisi planlanan altı (6) görüşme tamamlanıp süreç kapatıldığında sona erer.

Bununla birlikte, ilişkinin sona ermesini gerektiren başka durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin;

  1. .         Taraflardan bir veya birden fazla kişi “Gizlilik” ilkesine aykırı davrandığında,
  2. .         Taraflardan bir veya birden fazla kişi sürece devam etmeme kararı aldığında,
  3. .         Taraflardan bir veya birden fazla kişinin terfi, atama, lokasyon değişikliği veya görevden ayrılma durumuna bağlı olarak karşılıklı olarak sürece devam etmeme kararı aldığında vb.

Bu gibi durumlarda Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisine başvurularak gerekli adımların atılması için destek istenir.

TAAHHÜT:

Mentorluk süreci kapsamında bu anlaşmaya uygun davranmayı kabul ve taahhüt ederler.

 

 

Menti | Ad - Soyad

İmza

 

Tarih

 

Mentor | Ad - Soyad

İmza

 

Tarih

 

 


Bu sayfa Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü tarafından en son 19.11.2018 10:33:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM