Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü

Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü

Swiss-St.Gallen Üniversitesi - Araştırma Görevlisi

KONU: Swiss - St. Gallen Üniversitesi - (Türkiye Üzerine Çalışan
Araştırma Görevlisi Alacak)

 İsviçre St. Gallen Üniversitesi

 EU-STRAT [1]‘ın projesi çerçevesinde araştırma yapacak doktora
veya doktora sonrası aşamasında olan araştırma görevlisi arıyor.

 EU-STRAT Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki
ilişkileri çalışmakta ve Türkiye gibi üçüncü parti ülkelerini
de odağında bulundurmakta.

 EU-STRAT’ın üç yıllık projesi (Nisan 2019’da sona ermek
üzere) AB’nin Ufuk2020 projesi kapsamında hibe almaktadır.

 Araştırma görevlisi kadrosu için son başvuru tarihi 26 ŞUBAT
2017‘dir.

Web:

 http://eu-strat.eu/ [2]

 Başarılı adaylar bölgesel bir güç olarak Türkiye üzerine
çalışan bir araştırma grubuna katılacaklar.

 Araştırma Türkiye’den Güney Kafkasya’ya uzanan bir coğrafyaya
odaklanıyor ancak Türkiye’nin komşu diğer bölgeleriyle ilgili
çalışmalara da kıyaslama yapabilmek açısından açık.

 *Türkiye’nin Ticaret, Göç, Enerji ve Güvenlik gibi konulardaki
etkileri çalışılıyor.

KRITERLER

 -Sosyal bilimlerde yüksek lisans derecesine sahip olmak

 -Türkiye hakkında bilgi sahibi olmak, Kafkasya odaklı olması ideal
ancak şart değil

 -Kantitatif araştırma yöntemlerinde uzman olmak

 -İyi derecede İngilizce ve temel/orta düzeyde Türkçe bilmek

 -Akademik kariyer sürdürmek için yetenek ve motivasyona sahip olmak

 Adaylar başvurularını Katharina.hoffmann@unisg.ch adresi üzerinden
Katharina Hoffmann’a göndermelidir.

 Ayrıntılı bilgi için aynı adrese e-posta gönderilebilir.

 Başvuru için gereken belgeler:

 -Motivasyon mektubu

-CV

 -Adayların Türkiye’nin bölgesel bir aktör olarak rolüyle ilgili
araştırmaya katkı sağlayacak konuları öne çıkaran 1-3 sayfalık
bir araştırma önerisi

 -Geçmiş akademik çalışmalardan 1-2 örnek (yüksek lisans tezi,
seminer bildirileri veya yayınlar)

 -Referans olarak iki akademisyenin iletişim bilgileri

Web:

 https://www.unisg.ch/en [3]


Links:
------
[1] http://www.eu-strat.eu/
[2] http://eu-strat.eu/
[3] https://www.unisg.ch/en

Bu sayfa Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü tarafından en son 08.02.2017 12:02:01 tarihinde güncellenmiştir.